Integritetspolicy

För Savelend är våra kunders förtroende vår största tillgång och ligger till grund för allting vi gör. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Med denna integritetspolicy informerar vi dig närmare om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad banksekretessen innebär, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra webbplatser, vilken information vi sparar om dig samt hur du för fram åsikter eller klagomål till oss.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) m fl lagar. Syftet med lagstiftningen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. Vi lämnar här en översiktlig information om behandling av personuppgifter hos Savelend Om du önskar mer information är du välkommen att höra av dig till kundtjänst.

Sekretess

Sekretess gäller enligt lag. Sekretessen innebär att Savelend inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående.

I vissa fall är dock Savelend enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter.

Om cookies

Savelend använder s k cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Aller medias webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer i de fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Savelends webbsidor behöver cookies för att fungera säkert och korrekt, exempelvis vid inloggning på ett användarkonto.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanenta cookies. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessioncookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Savelends webbtjänster använder både sessioncookies och permanenta cookies.

Du kan avstå från att låta Savelends webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men du kan då inte längre använda webbsidorna, av funktionella skäl.

Risker med att kommunicera med e-post

E-post är idag ett av världens vanligaste kommunikationsmedel. Men information som skickas via e-post kan läsas och/eller ändras av obehöriga personer och kan även skadas i överföringen eftersom det skickas helt öppet, ungefär som ett vykort med vanlig post.

Därför ska inte konfidentiell eller personlig information såsom kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, skickas til bolaget via e-post. I de fall du ändå gör det sker det på din egen risk och Savelend eller bolagets anställda kan ej hållas ansvariga för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.

Varför behandlas uppgifterna?

Savelend använder uppgifterna bland annat för att förbereda avtal, fortlöpande uppföljning av ingångna avtal och utgör även underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik.

Därför ställer vi frågor till dig

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska penningtvättlagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund – även om vi har regelbunden kontakt med dig. Enligt Fatca-lagen behöver vi också veta om du har skatterättslig hemvist i USA.